Home

Met eenvoudige tekeningen help ik je verhaal helder en kernachtig vertellen.

Beeld wordt nu eenmaal makkelijker verwerkt in onze hersenen dan tekst. Beeld wordt ook 6x makkelijker onthouden.

En… tekenen is hardop denken op papier, het levert altijd nieuwe inzichten op door te tekenen.

Een praatplaat, visual note, illustratie of animatie. Voor je presentatie, boek, blog/artikel, banner, boek, website of ……

Met heldere tekeningen maak ik graag een visuele vertaling van jouw verhaal.

Wat kan ik voor je tekenen??


Ik heb getekend voor:

Academie voor Ergocoaching | Aan de slag met de Omgevingswet | Amphia Ziekenhuis | Care for Woman Haarlem | Cyber Adviseurs | De Lente Compagnie | Democratisch Zaanstad | De Vitale Zorgverlener | Eckhard Administraties | EMotion | FC Enter Vooruit | Gemeente Almere | Gemeente Bodegraven-Reeuwijk | Gemeente Rijssen Holten | Gemeente Utrecht | G-darts Leudal | Gewoon Jonathan | Het Goed Kringloop | Hartmans Netwerk | Hogeschool van Amsterdam | IPO- Inter Provinciaal Overleg | ICTU | Kiekepiep.nl | Kringloop Alphen aan de Rijn | Libertijn | Mindshake | Ministerie EZK | Ministerie J&V | Odensenhuis Amsterdam | Provincie Noord-Holland | Rijksdienswegverkeer -RDW | Rijkswaterstaat | RSJ IJsselland | Slingerwinkel.nl | Stichting Kringloop Alphen | Stichting Zorgbalans Haarlem | Sociale verzekeringsbank – SVB | Teekpreventie.nl | UTS Abbink | Vereniging Ypsilon | Vereniging Hartman | Verenging Nederlands Gemeenten (VNG) | Visio | Windesheim Hogeschool | Ynnovate